Ürün Kodu 1525
Kategorisi Nanofiltrasyon Sistemleri

TALYA MİRAY NANOFİLTRASYON  (NF) 

​     ​Talya Miray Nanofilitrasyon,moleküler ağırlık sınırı ultrafilitrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemi olmakla beraber bakterilerin,virüslerin,organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır.

    Ayrılma işlemi organik bir yarı geçirgen membrandan oluşan seçici geçirgen bir tabaka üzerinde gerçekleşir.İşlemde itici güç membranın iki tarafındaki besleme süzüntü arasındaki basınç farkıdır.Membran seçiciliğinden dolayı su ve molekül ağırlığı 200 Da'dan küçük bileşenler yarı geçirgenler ayrıştırma tabakasını geçebilirken çözünmemiş karışımların bir veya birkaç bileşeni itici güce rağmen membran tarafından tutulur.

   Tipik uygulama alanları olarak yüzey sularından toplam organik karbon ve renk giderilmesi,Kuyu sularında sertlik giderilmesi,Toplam çözülmüş maddelerin rediksiyonları,Özel yiyecekler içinde bulunan inorganik maddelerin ayrılmasını sıralayabiliriz.

    Talya Miray nanofilitrasyon membranları ortalama nanometre boyutunda ( 10 angstrom ) partiküllerin gideriminde etkilidir.Sistem genellikle 7 bar basınçla çalışır. Talya Miray nanofilitrasyon sistemlerine düşük basınçlı ters osmoz sistemleri olarak da tanımlanabilir.

    Talya Miray NF sisteminin çalışma prensibi ters osmoz sisteminin çalışma prensibi ile aynıdır.Giriş suyu üretim ve konstra atık su olarak ikiye ayrılır. Burada uygulanan basınç ter osmoz sistemine nazaran daha düşüktür.

   Talya Miray Nanofilitrasyonun performansında önemli rol oynayan parametreler aşağıdaki gibidir :

Basınç

Sıcaklık

Geri kazanım

Giriş Suyu Tuz Konsantrasyonu

endüstrinin buhar ve kaynar su kullanan tüm alanlarında...

   Buhar ve kaynar su sistemlerinin iki düşmanı vardır :Sudaki kireç gibi sertlik ve taş yapıcı malzemeler ve oksijen,karbondioksit gibi korazit gazlar

   Buhar kazanları besleme suyuve kaynar su kazanları tamamlama suyu içinde çözünmüş olarak bulunan serbest oksijen ile kazanlar içinde karbonatların parçalanmasıyla oluşan karbondioksit gazları,kazanlarda,buhar kullanılan cihazlarda ve özellikle tesisatlarda gözenekler ve paslanarak erimeler şeklinde korozyona neden olurlar.Bu gazların etkileri taze besleme suyu oranı ve sistem işletme basıncı arttıkca dahada artar.

   Kazan besleme suları bu gazlardan arındırılımazssa tüm sistem ömrü azalır. Çok kısa sürelerde dahi kazanda ve sistemi oluşturan cihaz ve tesisatlarda korozyon ve delinmeler oluşabilir.

   Kazan besleme sularının oksijen ve karbondioksit gazlarından arındırılmaları için degazör cihazından geçilerek degaze edilmeleri gerekmektedir.

   Talya Miray imalatımız olan degazör cihazları

Sıcaklık + Basınç esasına göre çalışan degazörler

Sıcaklık + Pulverizasyon esasına göre çalışan degazörler

olmak üzere ikiye ayrılır.

   1.Tipteki sıcaklık +basınç esasına göre çalışan degazörler :

Özellikle taze besleme suyu oranının yüksk olduğu yüksek basınçlı kazanlı sistemlerde kullanılır.Bu cihazlar kısmen kondens tankında parçalanan karbonatların kendi bünyelerindede gazlarını açığa çıkarmalarınıda sağlar.Sıcaklık yüksek olduğundan kazan besleme pompalarının kavitasyona neden olmadan sağlıklı çalışmalarını sağlamak amacıyla pompalardan asgari 4-4,5 metre yükseklikte kurulmaları zorunludur.Bu tipdeki degazör sistemindeki ısıtıcı buharın diğer bir kısmı, özel bir karışım donanımı ile doğrudan degazör tankı içindeki suya vererek,suyun kaynayarak gazını bırakması sağlanır ve yeniden gaz alması engellenir.

   2. Tipteki Sıcaklık + Pulverizasyon esasına göre çalışan degazörler :

Özellikle taze besleme suyu oarnının düşük olduğu orta basınçlı kazanlı sistemlerde kullanılır.Karbonatların parçalanması kendi bünyelerinde veya kondens tankında genleşir.Sıcaklık yüksek ve kavitasyon tehlikesi olmadığından kazan dairesi zemininde veya kondens tankı üzerinde tesis edilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

   Talya Miray degazör sisteminde besleme suyu pulverize edilmek ve degazör tavalarından geçirilmek suretiyle buharla karıştırılarak sıcaklığı arttırılır ve böylece oksijen ve karbondioksit gazları besin suyundan ayrıştırılır.Serbest kalan oksijen ve karbondioksit gazları degazör üzerindeki otomatik gaz atma vanasından dışarı atılır.

   Talya Miray degazör sistemi yukarıda anlatıldığı gibi birkaç cihazdan,armatürlerden ve bunların bağlantıları için gerekli tesisattan oluşmaktadır.Ayrıntılı bilgi için lütfen iletilşime geçiniz...