Ürün Kodu 1527
Kategorisi Elektrodeiyonizasyon Sistemleri (EDİ)

TALYA MİRAY ELEKTRO DEIYONIZE SİSTEMLERİ ( EDI )

​    ​Deıyonızasyon işleminin modern şekli olan Talya Miray elektro deıyonizasyon uygulamaları reverse osmoz sistemi ile iletkenliği mikrosiemens/cm nin altına düşürülmüş suların elektroliz işlemi ile saflaştırılması esasına dayanır.

    Talya Miray elektroliz işlemi için akış hattı üzerinde anot tarafında anyon geçirgen membran ile katot tarafından geçirgen membran arasında ve membranlarla anot ve katot arasında besi suyu akışı süreklidir.besi suyunun %90- 95 ' i membranlar arasından geçerken %5-10 'u membranlarla anot ve katot arasından akar. elektroliz için 600 voltluk DC gerilim uygulanarak anyon ve katyonların membranlar üzerinden anot ve katot tarafına geçiş sağlanır. Bu esnada membranlar arasından geçen su saflaşırken anyonlar anot tarafındaki, katyonlar ise katod tarafındaki akışa karışarak deşarj edilir. Ürün suyu iletkenliği 0,002 microsiemens / cm seviyelerinde elde edilebilmektedir.

    Bu işlem kesintisiz olarak devam eder. Klasik yöntemde olduğu gibi rejenerasyona ve rejenerasyon için gerekli olan asit ve kostik gibi kimyasallara ihtiyaç yoktur. Anot ve katod tarafından atık olarak atılan suyun iletkenlik değeri nisbeten düşük olduğu için reverse osmoz besleme suyuna karıştırılarak ekstra fayda sağlanmaktadır.

    Ayrıntılı bilgi için lütfen Talya Miray Su Arıtma Teknolojileri ile irtibata geçiniz...