ANTALYA KARBON FİLTRE

HAVA FİLTRASYONU ve SIVI FİLTRASYONU - AKTİF GRANÜL KARBON FİLTRE

Kullanım Amacı : Koku tutucu ve sıvı filtrasyonu filtre hammaddesi olarak kullanılır.

Özellikleri: %80-%90 verimlilikle çok yüksek koku tutma ve arıtma kapasitesine sahiptir.

Kullanım alanı : Karbon filtrelerde ve standart dışı filtre uygulamalarında kullanılır.

Üretim şekli: 4 mm silindirik çapında , muhtelif boylarda mini karbon taneciklerinden oluşur.

 CarboTech Aktif karbon ürünleri taş kömürü, odun yada hindistan cevizi kabuğundan üretilerek geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Geniş gözenekleri sayeseinde bir çok kullanım alanına sahiptir, ( makro gözenek, mikro gözenek, aktif bölümler )

Hava Arıtımı

Koku Giderimi

Basınçlı Hava Saflaştırma

Solvent geri kazanım, Baca Gazı Temizlenmesi

İçme Suyu Arıtımı

Atık Su Arıtımı

Kimya, Gıda Sanayi ve Rafineri Ayrıştırma Saflaştırma İşlemleri

Biyogaz Saflaştırması

Karbonat Amin ve Glikol Çözeltilerinin Arıtımı


Karbondioksit ve Sülfür Bileşiklerinin Giderimi

Gliserin Saflaştırma

Polisiiklik Aromatik Hidrokarbonların Ayrımı ( PAH Giderimi )

Yemeklik Yağların Ağartılmasında; Palmiye Yağı, Ayçiçeği Tohum Yağı, Kolza Yağı, Zeytin Yağı, Hindistan Cevizi Yağ Ağartılması

Sıvılarda Renk Giderimi

Aroma Düzenleme ( Şarap İmalatlarında )

Kimya ve İlaç Sanayinde Saflaştırma